Service Team

Service Team

0 Points

Service Badge : สัญลักษณ์สำหรับทีมเซอร์วิส

ความหมายและที่มา : สัญลักษณ์ “ประแจ ไขควง” ซึ่งเป็นเครื่องมือการซ่อมจักร