Designer

Designer

0 Points

Designer Badge : สัญลักษณ์สำหรับทีมดีไซน์เนอร์ของ Pinn Shop

ความหมายและที่มา : สัญลักษณ์รูป “ชอล์คเขียนผ้า” สื่อถึงการเขียนแบบ การสร้างแบบ การร่างแบบ